İl Müdür Yardımcılarımız

           İl Müdür Yardımcılarımız
          
               İbrahim Alpay KARATAŞ

 • Basın ve Halkla İlişkiler (CİMER, BİMER, Alo 183) İş ve İşlemleri. 
 • Personel İş ve İşlemleri.
 • Bilgi İşlem ve Proje Birimi.
 • Evrak Kayıt Birimi İş ve İşlemleri.
 • Sivil Savunma İş ve İşlemleri.
 • Arşiv Hizmetleri Birimi İş ve İşlemleri.
 • Toplam Kalite Yönetimi.
 • Taşıtların Sevk ve İdaresi İş ve İşlemleri.
 • Özel Hizmet Alımı Personelinin İş ve İşlemleri.
 • Sorumluluğundaki Birimlerin EBYS İş ve İşlemlerini yürütmek.
 • Görev Alanındaki İşlerle İlgili Kuruluşları Denetlemek.
 • Bağlı Birimlerdeki Personelin Mesai ve İzin İşlemlerini Takip Etmek.
 • İdarenin Vereceği Diğer Görevler.     
         


 
               Serdar DEMİRCİ
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve İlgili Resmi ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının İş ve İşlemleri.
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve İlgili Resmi ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının İş ve İşlemleri.
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri.
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığının İş ve İşlemleri.
 • “Alo 144” sosyal Yardım Hattı iş ve İşlemleri.
 • Engelli Kimlik Kartı İş ve İşlemleri
 • Sorumluluğundaki Birimlerin EBYS İş ve İşlemlerini Yürütmek.
 • Görev Alanındaki İşlerle İlgili Kuruluşları Denetlemek.
 • Bağlı Birimlerdeki Personelin Mesai ve İzin İşlemlerini Takip Etmek.
 • İdarenin Vereceği Diğer Görevler.     
         
       

               Ramazan BARMAN
 • Muhasebe ve Satın Alma İş ve İşlemleri.
 • Küçük ve Büyük Onarımlar, Yatırım Programları ve YİKOP İş ve İşlemleri.
 • Ambar, Ayniyat ve Konsolide iş ve İşlemleri.
 • Lojman İş ve İşlemleri.
 • Staj ve Stajyer iş ve İşlemleri.
 • Sorumluluğundaki Birimlerin EBYS İş ve İşlemlerini yürütmek.
 • Görev Alanındaki İşlerle İlgili Kuruluşları Denetlemek.
 • Bağlı Birimlerdeki Personelin Mesai ve İzin İşlemlerini Takip Etmek.
 • İdarenin Vereceği Diğer Görevler.
         
                Hasan ÇAKABAY
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve İlgili Resmi ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının İş ve İşlemleri.
 • Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünün ve İlgili Resmi ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının İş ve İşlemleri.
 • Hukuk İşleri Birimi.
 • “Alo 191” Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı İş ve İşlemleri.
 • Ön Mali Kontrol İş ve İşlemleri.
 • Sorumluluğundaki Birimlerin EBYS iş ve İşlemlerini Yürütmek.
 • Görev Alanındaki İşlerle İlgili Kuruluşları Denetlemek.
 • Bağlı Birimlerdeki Personelin Mesai ve İzin İşlemlerini Takip Etmek.
 • İdarenin Vereceği Diğer Görevler. 
 •