Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü

KOZA-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 14. maddesi gereğince gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenen merkezlerdir.

 
KOZA-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde sunulacak hizmetler üç adımda uygulanacaktır. Bunlar;
 
1-      Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler;
2-      Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler,
3-      Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetlerdir.
 
Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler;

 • Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak,
 • Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım hizmetleri ve diğer hizmetleri koordine etmek,
 • Gerekli hallerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunmak,
 • Bu kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak,
 • Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu kanunun amacına uygun olarak yaygınlaştırılması ve yapılan müracaatların izlenmesini sağlamak ve şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.
 
Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler;

 • Maddi yardım
 • Hukuki destek
 • Tıbbi destek
 • Psiko-sosyal destek
 • İstihdama yönelik destek
 • Barınma hizmeti
 • Kreş yardımı
 • Çocuklar için burs
 • Yönlendirme ve rehberlik
 • Eğitim-öğretim konusunda destek sağlamaktır.
 
Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler;

 • Hakim kararıyla, kişi hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlama,
 • Karar makamlarının talebi halinde, tedbirin kişi üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlama,
 • Eğitim ve rehabilitasyon programlarına yönlendirme,
 • Sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi için yönlendirme,
 • Meslek edindirme kurslarına yönlendirmedir.