Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Nakil İşlemleri

 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
17 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Nakil İşlemleri
 1. Dilekçe
 2. Açılış/Değişiklik İzin Belgesi(Aslı)
 3. 3 Adet Fotoğraf
 4. Kuruluş Müdür Belgesi(Aslı)
 5. 3 Adet Fotoğraf
 6. Yapı Kullanım Belgesi/İskân (Belediye ya da Noter Onaylı)
 7. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü/İmar ve Şehircilik Müdürlüğü(Bina Tanıtım Raporu)
 8. Kira Sözleşmesi (Aslı veya Noter Onaylı Örneği)
 9. Bahçe Kullanma İlişkin Apartman Yönetim İzni
 10. İtfaiye Raporu
 11. Emniyet Raporu
 12. İl veya İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Raporu
 13. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Raporu(Baz İstasyonu Olup/Olmadığa Dair Rapor)
 14. Bina Projesi (Her Kat ve Bahçe İçin Ayrı Olmak Üzere A3 Ebatında 3’er Nüsha)
 15. Teknik Rapor (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü/Yapı Denetim Firmaları/Teknik Üniversiteler)
 16. Numarataj Belgesi/Adres Tespit Belgesi (Belediye)
3 Ay
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Malatya ASP İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Malatya Valiliği
İsim : Rasim BULUT İsim : Miktat ALAN
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No:91 Battalgazi/ MALATYA  Adres

 
:


 

İstiklal Mah. Şehit Servet Aktaş Sk. No:5 MALATYA 

Telefon : (0422)   325 99 22/92 – 321 12 98 Telefon : (0422)  323 02 43-324 22 66
Faks : (0422)   326 51 61 Faks : (0422)  324 13 80 - 323 02 13
e-posta : malatya@aile.gov.tr e-posta :