Özel Huzurevi Açılış İşlemleri

 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
28 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri a)Kurucu ve sorumlu müdür için;
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
 3. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
 4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
 5. Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir. 
 6.  
b)Kuruluş binası için;
 1. Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
 2. Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
 3. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 4. Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi durumunda il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu istenir.
 5. Binanın oda ve bölümlerini gösterir rölevesi (proje)
 6. Binanın İç bölümleri ve dış cephesi fotoğrafları
3 Ay
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Malatya ASP İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Malatya Valiliği
İsim : Rasim BULUT İsim : Miktat ALAN
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No:91 Battalgazi/ MALATYA  Adres

 
:


 

İstiklal Mah. Şehit Servet Aktaş Sk. No:5 MALATYA 

Telefon : (0422)   325 99 22/92 – 321 12 98 Telefon : (0422)  323 02 43-324 22 66
Faks : (0422)   326 51 61 Faks : (0422)  324 13 80 - 323 02 13
e-posta : malatya@aile.gov.tr e-posta :