Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri

 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
26 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri
  1. Yöneticilerden istenilen bilgi ve belgeler:
a)Yöneticinin bağlı olduğu özel hukuk tüzel kişilik tarafından yetkilendirilmesi yazısı
b)T.C. Kimlik Numarası beyanı
c)Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği
d)Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
e)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı 
  1. Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor
  2. Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
  3. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
  4. Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu ve genel olarak hizmete uygunluğu hakkında il müdürlüğünce düzenlenecek rapor
30 İş Günü
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Malatya ASP İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Malatya Valiliği
İsim : Rasim BULUT İsim : Miktat ALAN
 
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No:91 Battalgazi/ MALATYA  Adres

 
:


 

İstiklal Mah. Şehit Servet Aktaş Sk. No:5 MALATYA 

Telefon : (0422)   325 99 22/92 – 321 12 98 Telefon : (0422)  323 02 43-324 22 66
Faks : (0422)   326 51 61 Faks : (0422)  324 13 80 - 323 02 13
e-posta : malatya@aile.gov.tr e-posta :