Koruyucu Aile Hizmetleri

 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
6 Koruyucu Aile Hizmetleri 25-65 yaş ve arasında bulunup Koruyucu Aile olmak isteyenler: 
Fotoğraf
  1. T.C. Kimlik Numarası beyanı
  2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği
  3. Evliler için evlenme cüzdanı örneği
  4. İş ve gelir durumunu gösteren belge
  5. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan(Resmi Kuruma Verilecek İbaresi Bulunacak)
  6. Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko
  7. -sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor.Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor. 
  8. Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.
  9. Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir. 
1 Ay
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Malatya ASP İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Malatya Valiliği
İsim : Rasim BULUT İsim : Miktat ALAN
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No:91 Battalgazi/ MALATYA  Adres

 
:


 

İstiklal Mah. Şehit Servet Aktaş Sk. No:5 MALATYA 

Telefon : (0422)  325 99 22/92 – 321 12 98 Telefon : (0422) 323 02 43-324 22 66
Faks : (0422)  326 51 61 Faks : (0422) 324 13 80 - 323 02 13
e-posta : malatya@aile.gov.tr e-posta :