Gündüzlü Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri

 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
29 Gündüzlü Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri a)Kurucu ve sorumlu müdür için;
 Nüfus cüzdanı örneği,
  1. Öğrenim durumunu gösterir noterden onaylı belge ve noter onaylı örneği,
  2. Savcılıktan alınacak sabıka kaydının olmadığını gösterir belge,
  3. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına sağlık raporu,
  4. Kurucu ile sorumlu müdür arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.
  5.  
b)Kuruluş binası için;
 Binanın iskân durumu hakkında belediye imar müdürlüğünden alınacak inşaat ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi merkezin bir apartman katında hizmete açılması durumunda diğer kat maliklerinin oy birliği ile verecekleri izin belgesi,
  1. Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
  2. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
  3. Merkezin çalışma usulleri ve işlemlerin ne şekilde yürütüleceğini gösterir iç hizmet yönergesi,
  4. Binanın hizmet bölümlerini gösterir içten-dıştan çekilmiş fotoğrafları
3 Ay
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Malatya ASP İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Malatya Valiliği
İsim : RASİM BULUT İsim : Miktat ALAN
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No:91 Battalgazi/ MALATYA  Adres

 
:


 

İstiklal Mah. Şehit Servet Aktaş Sk. No:5 MALATYA 

Telefon : (0422)   325 99 22/92 – 321 12 98 Telefon : (0422)  323 02 43-324 22 66
Faks : (0422)   326 51 61 Faks : (0422)  324 13 80 - 323 02 13
e-posta : malatya@aile.gov.tr e-posta :