Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
2 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç
 1. T.C. Kimlik numarası beyanı,
 2. Evlat edinecek kişilerin ve birlikte yaşadıkları aile fertlerinin  sabıka kayıtları,
 3. Gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
 4. Öğrenim durumunu gösterir belge,
 5. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
 6. Kişilerin kendi el yazıları ile yazdıkları özgeçmişleri. (Öz Geçmiş Anahattı, TKY Formu idareden verilir.)
 7. 5 adet aile fotoğrafı, Aday /Eşler için  2 adet vesikalık fotoğraf
 8. Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge. 
 9. Müracaatların çok yoğun olduğu dönemlerde bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilir.
 10. Malatya’da İkamet eden 5 adet referans istenir.
 11. İkametgâh Belgeleri
6 Ay
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Malatya ASP İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Malatya Valiliği
İsim : Rasim BULUT İsim : Miktat ALAN
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No:91 Battalgazi/ MALATYA  Adres

 
:


 

İstiklal Mah. Şehit Servet Aktaş Sk. No:5 MALATYA 

Telefon : (0422)  325 99 22/92 – 321 12 98 Telefon : (0422) 323 02 43-324 22 66
Faks : (0422)  326 51 61 Faks : (0422) 324 13 80 - 323 02 13
e-posta : malatya@aile.gov.tr e-posta :