Araştırma ve Tez Talepleri

 
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
38 Araştırma ve Tez Talepleri
  1. Araştırmanın teorik (kuramsal) çerçevesi, (Araştırmanın adı, amacı, önemi, yöntemi, hipotezler, sayıtlalar, sınırlılıklar ve kaynakça)
  2. Araştırmanın anket soruları
  3. Araştırmanın hangi tarihler arasında yapılacağı
  4. Araştırmanın hangi kuruluşlarımızda yapılacağı
  5. Araştırmayı yapacak, yürütecek öğrenci isimleri, İl Müdürlüğümüze hitaben yazılan dilekçe ve okumakta olan okulun öğrencisi ya da kurumun personeli olduğunu gösterir belgeler ile İl Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Hizmet Birimine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
1 Ay ve 3 Ay Arası
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Malatya ASP İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Malatya Valiliği
İsim : Rasim BULUT İsim : Miktat ALAN
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Cevherizade Mahallesi Mücelli Cad. No:91 Battalgazi/ MALATYA  Adres

 
:


 

İstiklal Mah. Şehit Servet Aktaş Sk. No:5 MALATYA 

Telefon : (0422)   325 99 22/92 – 321 12 98 Telefon : (0422)  323 02 43-324 22 66
Faks : (0422)   326 51 61 Faks : (0422)  324 13 80 - 323 02 13
e-posta : malatya@aile.gov.tr e-posta :