ÇOCUK HAKLARI NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI

Malatya Valiliği Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri, Yetişkin Temsilcileri Tuğçe Nazan ÇAMBEL ve Faika Ertüzün MEMUR koordinatörlüğünde Miad Çocuk Evleri Sitesinde Nisan Ayı toplantısı yapıldı.

Toplantı gündemi olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Niçin kutlanır?, Çocuk Gözüyle Günün Anlam ve Önemi”, BM Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan “Katılım Hakkı’nın kullanılması” ve aktif bir şekilde hayata geçirilmesi konuları  görüşüldü.

Gerçekleştirilen toplantıda çocukların “yaşama, sağlık, eğitim, barınma”  hakları başta olmak üzere çocuğun onuru, saygınlığı ve çocuğun üstün yararı, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini dikkate almak ve bu konuda gerekli çalışmalarının yapılması konuları üzerinde durularak, komite üyesi çocukların düşünceleri alındı.

Daha sonra Çocukların içinde bulunduğu toplumsal sistemler ve bunların çocuğun yaşamına etkileri konuşularak tartışıldı.
Komite üyesi çocukların paylaşımlarının ardından çocuklarda toplum yaşamına katılma, aile içinde ve çevresinde söz sahibi olabilmelerini sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak, birbirleri arasında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla Mayıs Ayının 25. Gününde toplanma kararı alındı.

Mayıs Ayı toplantısında gündemde yer alan güncel haberlerle ilgili olarak “Çocuk Hakları” bağlamında değerlendirmek ve hangi hakların ihmal edildiği veya hayata geçirilemediğini tartışılması kararı alındı.