2018-2021 ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı’ gerçekleştirildi

İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi organizasyonu ile 2018-2021 yıllarını kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı’ gerçekleştirildi.
Çalıştaya Malatya İl Jandarma Komutanı, Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Müdürümüz Rasim Bulut, SGK İl Müdürü Ayten Kara, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Battalgazi SYDV Müdürü Adnan Fırat, Yeşilyurt SYDV Müdürü Sevgi Şahin,  Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Memuru Emin Gölgeli, İnönü Üniversitesi, Emniyet, Jandarma birim görevlileri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi görevlileri ile sağlık çalışanları katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını İl Müdürümüz Rasim Bulut yaptı. Şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Bulut, “Şiddet, bir insan hakkı ihlalidir ve sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan insani gelişme önünde büyük bir engeldir. Bakanlığımız, şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inanç ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Çalışmalar çok geniş bir yelpazede tüm tarafların kapsamlı işbirliği ve ortak duruşuyla sürdürülmektedir. Kadına yönelik şiddet mücadele kapsamında; mevzuatı düzenleme, eğitim ve farkındalığı artırma, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaları güçlendirme, başlıkları altında çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.
  Şiddete yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulandığı hizmetlerin sunulduğunu belirten Bulut, “Mevzuat düzlenmeleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne de paralel düzenlemeler içermektedir. Kanun kapsamında hazırlanan, kadın konukevlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kadın Konukevleri Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanmış, 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine 6284 sayılı Kanun ile kurulması öngörülmüş Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri de şiddetle mücadelede önemli mekanizmalardır. Bu merkezler; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır” ifadelerini kullandı.
  “Şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan vatandaşların başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren ve izleme çalışmalarını 7/24 esası ile yürüten merkezlerdir” diyen Bulut, “İlimizde de pilot uygulama olarak 2013 yılında Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurulmuş ve 2013 yılından itibaren hizmetlerine büyük bir özen ile devam etmektedir. Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik ise 17.03.2016 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin başarıya ulaşması ancak disiplinler arası bir yaklaşımla ve çok taraflılık anlayışıyla mümkündür. Bu mücadelenin başarıya ulaşması, önleme çalışmaları, koruyucu hizmetler, caydırıcı düzenlemeler ile kapsamlı politikalar çerçevesinde mümkün olacaktır. Kolluk, adalet, sağlık, sosyal hizmet gibi birçok alanın; kamu kurumları, sivil toplum, medya ve özel sektör gibi birçok tarafın, bütüncül yaklaşım içerisinde uzun soluklu ve kararlı mücadelesine ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.