Bakanlığımız İmza Yetkileri Yönergesi

Bakanlığımız İmza Yetkileri Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinde 02/12/2014 tarihli ve 177510 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan yenilik bakanlığımız web sayfası "Mevzuat" menüsünde "Yönergeler" kısmına eklenmiştir.